Iyengar jóga při menstruaci

Iyengar jóga je ohleduplná k ženám v různých obdobích jejich života - při menstruaci, v těhotenství, při poporodních depresích a v období menopauzy. Těmito specifiky ženské anatomie a fyziologií žen se dlouhodobě zabývá Geeta Iyengar, nejstarší dcera B.K.S. Iyengara. Geeta předává ženám znalosti, jak jim může jóga pomoci odstranit bolesti a zdravotní problémy spojené s oběhovým, dýchacím a nervovým systémem, s problémy s tkáněmi, svaly a duševním stavem.

Při menstruaci je podstatné, aby se žena držela takových asán, které nebudou vytvářet překážky menstruačnímu toku a nepřivodí jí hormonální rozrušení.

Jsou to předklonové pozice ve stoji (Uttishta paschima pratana sthitti), pozice v sedě (Upavistha sthitti), pozice v leže (Supta sthitti), jednoduchá protažení dopředu (Pashima pratana sthitti).

Naopak je důležité vyhnout se obráceným pozicím (stoj na rukou), balančím pozicím na rukou (vrána), záklonům (most, pozice holuba) a pozicím, kde se tělo různě zaplétá (cyklus stoj na hlavě), stahování břicha, dechovým zádržím při výdechu a nádechu, různých technikám dechu, stlačování tělesných zámků.

Všechna výše zmíněná pravidla a doporučení lektor praktikuje na svých hodinách, kde vás různými pozicemi provede s ohledem na vaše aktuální fyzické rozpoložení.